future proof (proposals)

platvvorm – fp (p) – future proof (proposals)

Op 10.10.2020 opent platvvorm de tentoonstelling future proof (proposals) met 11 kunstenaars geselecteerd uit de inzendingen voor de Open Call To Action die platvvorm in mei 2020 lanceerde. Daarin werd in de eerste plaats de vraag gesteld hoe een kunstenaar nog kan functioneren in een samenleving die zich in de eerste plaats naar binnen lijkt te keren. Daarnaast werden de kustenaars uitgenodigd om mee door te denken hoe een initiatief met kernwaarden als gastvrijheid, ontmoeting, dialoog en frictie in dit ‘nieuwe normaal’ nog zinvol en betekenisvol kan zijn. 

reserveer hier!

Met werk van Joachim Mares, Vincent Knopper, Sam De Buysere, Paul L. Van Haegenbergh, Corry Vandermassen, Jan Vandeplancke, Jeroen De Wandel, Diego Latruwe, Marijs Kempynck, Leen Van Dierendonck en Lize Blauw; samengesteld door Katelijne De Corte en Jonas Lescrauwaet. 

De tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 10.10.2020 tot en met 22.11.2020; 10.10.2020 van 14u00 tot 20u00, alle andere dagen van 14u00 tot 18u00. Kom je liever op een ander moment? Maak gerust een afspraak.

DRAW 2-2

Ietwat onverwacht maar met veel goesting opent platvvorm deze zomer dan toch even de deuren voor DRAW 2-2, een tentoonstelling met werk van Aaron Daem, Bert Huyghe, Ilke Gers, Jan Dekeyser, Lieven Godderis, Karel Moortgat en Raoul De Keyser.

Welkom op de opening in platvvorm op 03.07.2020 vanaf 17u00; en in de weekends van 04.07.2020 tot en met 19.07.2020 van 14u00 tot 18u00 – Laat weten of je erbij bent (zodat wij de opkomst kunnen inschatten en de maatregelen kunnen naleven).

 

Open Call To Action pt. II

Voor de officiële heropening in het najaar is platvvorm op zoek naar projecten, concepten en beelden die ofwel reflecteren, anders anticiperen op de (nabije) toekomst waarin dat vreemde ‘nieuwe normaal’ wellicht nog even de toon aanvoert. Het gaat zowel om kritische benaderingen als om hoopvolle toenaderingen.

De geselecteerde voorstellen worden de insteek voor de heropening en verbeelden zo het (on)mogelijke perspectief voor een kunsteninitiatief dat zich richt op ‘gastvrijheid, ontmoeting, dialoog en frictie’. Een budget-overweging (productie en fee) volgt uit het voorstel en wordt dan ook best aangegeven in het plan.

OPEN CALL TO ACTION

op_call_plat

platvvorm zoekt de toekomst op 

OPEN CALL TO ACTION

Is er een toekomst voor een kunstenaarsinitiatief dat vertrekt vanuit gastvrijheid, ontmoeting, dialoog en frictie? Kan platvvorm zich nog verder ontplooien binnen het perspectief van vandaag en morgen? Met deze OPEN CALL TO ACTION nodigt platvvorm uit om onmiddellijk in actie te treden en samen vorm te geven aan bedenkingen, ideeën en plannen waarbinnen de kernwaarden opnieuw en anders kunnen voortbestaan. Laat je horen, lezen en zien; WELKOM!

“Ik bied geen oplossingen maar ruimte om te twijfelen”

In 2017 richtte Katelijne De Corte platvvorm op. Een kunstenaarsinitiatief gestoeld op de overtuiging dat vanuit het samenspel tussen gastvrijheid, ontmoeting, dialoog en frictie de meest waardevolle dingen ontstaan. Maar laat het nu net die kernwaarden zijn die vandaag de dag radicaal in vraag worden gesteld, worden uitgedaagd en zelfs bemoeilijkt. Een situatie die in de eerste plaats uitzonderlijk en nieuw is, maar evengoed een voorbode van wat ons nog te wachten staat. Toch wil platvvorm vooruit, diezelfde toekomst tegemoet, vol ambitie en goede moed.

Hoe? Laten we dat samen uitzoeken.

Met deze OPEN CALL TO ACTION roept platvvorm kunstenaars, collectieven, organisaties en alle andere bereidwilligen op om bedenkingen, ideeën en plannen te delen. Sms, schrijf, mail, bel; formuleer een voorstel of concretiseer een plan en bepaal mee de toekomst van platvvorm. 

Deadline: 31 juli 2020

Katelijne De Corte

katdecorte@gmail.com

Kalkhofstraat 26B

9800 Deinze

+32 (0)486 76 25 80

(a) decisive hand

(a) decisive hand
is een tentoonstelling van platvvorm
met werk van Anne-Mie Van Kerckhoven (AMVK), Floris Hoorelbeke en Leyla Aydoslu; een filminstallatie geïnspireerd door kenneth anger én een veelbelovend performance-programma — Floris Invites– op 08.02.2020

Opening op vrijdag 17/01/2020
daarna iedere zaterdag én zondag open tot en met 08.02.2020
van 14u00 tot 18u00.

gecureerd door Katelijne de Corte en Jonas Lescrauwaet voor platvvorm

#leylaaydoslu #AMVK #florishoorelbeke #platvvorm

Johan Braeckman over kritisch denken: de valkuilen en mogelijkheden

Op 22 augustus 2019 organiseert platvvorm een eerste lezing in haar nieuwe pand in de Kalkhofstraat 26B (Deinze).

Deze lezing wordt verzorgd door Johan Braeckman, filosoof, hoogleraar wijsbegeerte (UGent), oprichter van De Maakbare Mens en redactielid van Wonder en is gheen wonder – het tijdschrift van SKEPP Official.

In zijn lezing gaat hij in op ‘kritisch denken: de valkuilen en mogelijkheden’.

Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt evenmin te ontkennen dat we heel wat denkfouten maken. We denken dat we op het goede spoor zitten, maar vaak gaan we de mist in. Zo ontstaan bijgeloof, alternatieve waarheden en drogredenen. Door de evolutie van de wetenschap krijgen we grip op de vraag waarom talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof, complottheorieën en dergelijke meer.

De deuren openen om 19u00, de lezing begint om 19u45 en duurt tot 20u45, daarna is er mogelijkheid om in gesprek te gaan van 21u00 tot 22u00.

Prijs: €5

Graag tot dan!

Johan Braeckman Vlaamse filosoof en hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.